WELKOM BIJ DE KORTLANDEN
   Volgende Pagina

De Kortlanden uit de Alblasserwaard !

       De Kortlanden ?        Alblasserwaard ?


Corteland     Cortelandt     Cortelant     Corttelandt     Cortland


Cortlandt      Cortlant        Van Cortlandt     Korteland     


Kortelandt     Kortelant     Kortland     Kortlandt     Kortlant                          


Jaren van onderzoek hebben geleerd dat een naam op veel manieren geschreven kan worden en dat er vele naamgenoten zijn waarmee enig verband met anderen ontbreekt en die elkaar dus niet kennen of ooit gekend hebben. Maar ook blijkt het mogelijk dat er binnen een tak verschillende variaties zijn en toch familie. Schrijffoutje! Bedankt.

In meerdere provincies komen onze namen voor en meestal zijn deze namen dan gerelateerd aan een polder, een streek of een stuk grond.


Hier gaat het dus over de Kortlanden die van oorsprong en aantoonbaar uit de Alblasserwaard komen.
Ik hoop dat bezoekers door dit initiatief een redelijk goed inzicht krijgen in de Oorsprong en Afstamming van de verschillende Kortlanden.

Zonder de inspanning van ene Aris Kortland was dit werk er op deze manier nooit gekomen en had ik wellicht ooit eens gezocht naar mijn directe voorouders, maar er zeker niet aan gedacht om alle Kortlanden uit de Alblasserwaard in kaart te brengen.

Daarnaast deed het mij goed om vanuit  zijn  " Oude doos "  brieven van diverse voorouders te kunnen sturen aan meerdere Kortlanden. Vrijwel allen waren niet op de hoogte van het bestaan en vonden het bijzonder leuk om het handschrift van een grootouder te herkennen of iets te lezen dat over je eigen (voor)-ouders gaat.


Treffend is ook dat vele en voor het merendeel onbekende mensen mij regelmatig en uitgebreid van info hebben voorzien en dat nog steeds ongevraagd doen.  

Met name wil ik hier Karina Trommel - Kortland noemen.  

Zonder haar inspanning hadden we nooit zoveel informatie gehad over de nazaten van Jacobus Kortland en Johanna Namink. De stamboom O - 02.   

Ooms, tantes, neven en nichten werden gebeld of geschreven en het is opvallend dat zoveel mensen daar positief op hebben gereageerd.

En dankzij Aad Agten weet ik nu meer over de familie De Jong-Kortland uit Gouda (O-07)


Verder dank ik de tientallen "medespeurders" en meerdere verenigingen voor de uitwisseling van zoekresultaten.


Het is voor mij ondenkbaar dat alleen ik in het bezit ben van zoveel relevante en correcte gegevens over de Kortlanden en ik doe hierbij dan ook een dringende oproep aan allen die hier over beschikken, om de tekortkomingen of verschillen met mij te willen delen.  

Met name gaat het dan om informatie die (nog) niet publiekelijk te vinden is of vanwege het privacy aspect niet gepubliceerd mag worden.  De jongere en nog levende generatie dus.  
Het geheel is samengesteld als een boek, van pagina naar pagina en weer terug.


<<<<<  Vorige pagina                                        >>>>>  Volgende pagina


Terug of direct naar een (ander) onderdeel kan via de Start pagina.  

Natuurlijk wordt het zeer gewaardeerd als men alles leest, maar zij die alleen maar belangstelling hebben voor hun eigen afkomst kunnen op de volgende pagina direct naar de Stambomen gaan.

Heeft u aanvullingen, commentaar, informatie of wilt u gewoon wat meer weten ??


Stuur mij dan een e-mail.                  Gebruik hiervoor deze link !Met vriendelijke groeten:                      Henk Kortland   -   1946   -   Opperstok O - 07

Nog bestaand huis aan de Opperstok

Zicht op Groot Ammers

   De Kortlandse Molen

    Kortland 36

   Alblasserdam

Molen Gelkenes

?? Familiewapen Cortlandt

Met dank aan:      NGW.NL     Nederlandse   Gemeente  Wapens


                                    Fotografie          Joop Vendrig