WELKOM BIJ DE KORTLANDEN
   Volgende Pagina


De Kortlanden uit de Alblasserwaard !

           De Kortlanden ?       Alblasserwaard ?


Corteland          Korteland          Cortelant          Kortelant

Cortelandt         Kortelandt         Cortland           Kortland

Cortlandt           Kortlandt           Cortlant           Kortlant


Jaren van onderzoek hebben geleerd dat een naam op veel manieren geschreven kan worden en dat er vele naamgenoten zijn waar enig verband met anderen ontbreekt en die elkaar dus niet kennen of ooit gekend hebben. Maar het is ook mogelijk dat er binnen een tak verschillende variaties van de naam zijn en toch familie.

In meerdere provincies komen onze namen voor en meestal zijn deze namen dan gerelateerd aan een polder, een streek of een stuk grond.

Hier gaat het dus over de Kortlanden die van oorsprong uit de Alblasserwaard komen.Aris heeft jaren aan zijn boekje gewerkt en tot aan het moment dat ik zijn archief

- de oude doos - in mijn bezit kreeg heb ik niet kunnen vermoeden wat een werk, tijd en geld daar aan was verbonden.

Honderden brieven werden geschreven, over en weer naar kerken, gemeente en rijksarchieven, bekende en onbekende familieleden.   

De eerste brief die ik tegenkwam dateert uit 1949.


Buiten de kosten van vele postzegels moest vaak ook voor de informatie betaald worden (leges). Regelmatig maakte hij, tegen betaling van uurloon en een onkostenvergoeding, gebruik van een (rijks-) archivaris die ter plaatse in kerk- en grafregisters op zoek ging naar de gewenste informatie.

Al met al moet dit een kostbare hobby zijn geweest.


Genoeg redenen dus om dit alles niet verloren te laten gaan en ik beschouw het als een voorrecht om zijn werk en wat daar uit voortvloeide te kunnen delen met anderen.

Ga hiervoor naar mijn Website " De Kortlanden ".


WWW. KORTLANDEN.NL NAAR HET GROENE BOEKJE VAN ARIS KORTLAND